Tin tức

Trang chủ / Tin tức / Những thử nghiệm và kiểm tra nào được thực hiện trong quá trình chứng nhận ISO để xác nhận hiệu suất và độ bền của liên kết kéo?

Những thử nghiệm và kiểm tra nào được thực hiện trong quá trình chứng nhận ISO để xác nhận hiệu suất và độ bền của liên kết kéo?

Trong phương pháp chứng nhận ISO, một số cuộc kiểm tra và kiểm tra được thực hiện để xác nhận hiệu suất tổng thể và độ chắc chắn của siêu liên kết kéo. Liên kết kéo là một bộ phận treo kết nối cánh tay pitman và cánh tay lái trong thiết bị lái của ô tô. Kỹ thuật chứng nhận ISO đảm bảo rằng liên kết kéo đáp ứng các yêu cầu được quốc tế công nhận về chất lượng và độ tin cậy cao. Bài viết này sẽ đề cập đến một số hoạt động kiểm tra và thanh tra thường được thực hiện trong suốt quá trình chứng nhận ISO đối với các siêu liên kết kéo.
1. Kiểm tra kích thước: Bước đầu tiên trong quy trình chứng nhận thường là kiểm tra kích thước. Điều này bao gồm việc đo các kích thước cơ bản khác nhau của siêu liên kết kéo, bao gồm chiều dài, đường kính và bước ren thông thường. Điều này đảm bảo rằng liên kết kéo đáp ứng dung sai mong muốn và được tổng hợp trong các tham số được yêu cầu.
2. Kiểm tra vật liệu: Vải được sử dụng để chế tạo siêu liên kết kéo được kiểm tra để đảm bảo rằng nó đáp ứng các thông số kỹ thuật mong muốn. Điều này bao gồm việc kiểm tra thành phần của vật liệu, xác minh vỏ cơ khí của nó và đảm bảo rằng nó không có bất kỳ khuyết tật hoặc tạp chất nào.
3. Kiểm tra tải: Các siêu liên kết kéo phải được kiểm tra tải để đánh giá tính toàn vẹn về điện và cấu trúc của chúng. Điều này đòi hỏi phải sử dụng tải trọng định trước lên thanh kéo và đo các giai đoạn biến dạng và biến dạng của nó. Thanh kéo phải có khả năng chịu được tải trọng quy định mà không bị biến dạng hoặc hư hỏng vĩnh viễn.
Bốn. Kiểm tra độ mỏi: Kiểm tra độ mỏi được tiến hành để đánh giá độ bền trong thời gian dài của siêu liên kết kéo. Điều này bao gồm việc đặt siêu liên kết kéo vào các chu kỳ tải và dỡ lặp đi lặp lại, mô phỏng các điều kiện dịch vụ điển hình mà liên kết kéo có thể trải nghiệm. Siêu liên kết kéo được theo dõi các triệu chứng hao mòn, nứt hoặc hỏng hóc trong suốt thời gian kiểm tra.
Năm. Kiểm tra khả năng chống ăn mòn: Các liên kết kéo thường tiếp xúc với các điều kiện môi trường khắc nghiệt, bao gồm cả độ ẩm và vật liệu ăn mòn. Do đó, thử nghiệm khả năng chống ăn mòn được thực hiện để đánh giá khả năng chống ăn mòn của siêu liên kết kéo. Siêu liên kết kéo thường phải trải qua nhiều thử nghiệm ăn mòn, bao gồm thử nghiệm phun muối hoặc thử độ ẩm để xác định khả năng chống ăn mòn của nó.
6. Kiểm tra hiệu suất: Kiểm tra hiệu suất được tiến hành để đánh giá khả năng và đặc tính hiệu suất của liên kết kéo. Điều này bao gồm việc đưa siêu liên kết kéo vào một máy lái mô phỏng và đánh giá khả năng xử lý, khả năng phản hồi và khả năng truyền đầu vào lái một cách chính xác của nó. Siêu liên kết kéo cần phải hoạt động như dự định và đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất tổng thể cần thiết.
7. Kiểm tra độ bền: Kiểm tra độ bền được thực hiện để đánh giá khả năng của liên kết kéo đối mặt với việc sử dụng kéo dài và tải lặp đi lặp lại. Điều này bao gồm việc đưa siêu liên kết kéo vào một chuỗi các chu kỳ tải và dỡ tải liên tục, mô phỏng tuổi thọ điển hình của phần tử. Liên kết kéo được theo dõi xem có bất kỳ triệu chứng hư hỏng, biến dạng hoặc hỏng hóc nào tại một số thời điểm trong quá trình thử kiên nhẫn hay không.
Tám. Kiểm tra môi trường: Kiểm tra môi trường được thực hiện để đánh giá cách liên kết kéo hoạt động trong nhiều tình huống môi trường, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và độ rung quá cao. Điều này đảm bảo rằng siêu liên kết kéo có thể đối mặt với các tình huống môi trường mong muốn mà không gây ra tác động tiêu cực nào đến hiệu suất hoặc độ bền tổng thể của nó.
Đây là một số đánh giá và kiểm tra thường có thể được thực hiện ở một số giai đoạn trong Liên kết kéo chứng nhận ISO . Bằng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hiện tại, liên kết kéo có thể được chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn ISO và cung cấp sự bảo đảm về hiệu suất và độ bền tổng thể của nó cho người mua và các bên liên quan.